نن به زمونږ کلي ته سوله راځي

نن به زمونږ کلي ته سوله راځي


پټان افغان

که څه هم ژوند تېريږي ،خو زړه مې نه صبريږي .
ګيله من هم يم او ناهيلی هم ، خو
سترګې مې ستا د راتلو لارې څاري
د غمونو خېلخانه ده او زمونږ غريب خانه
ژوند مو د هدف لپاره دی ،خو
هدف مو د احسان لپاره
لکه څنګه چې د انسان اړتياوې نه پوره کيږي
همداسې زمونږ جګړې هم نه ختميږي
که څه هم سپينې کونترې مو له خاورې تاويږي ،خو
پر سر مو نه راتېريږي او خپلې وزرې پر مونږ نه راخوروي
هر څه بدليږي ،خو
زمونږ دښمنۍ پای ته نه رسيږي

سيندونه بهيږي
واورې اوريږي  ،خو
د وينو سېلاوو نه بنديږي
خو تاته وايم!
اخر تر کومې به مونږ داسې په تمه يو ستا؟
تر څو به تاته انتظار کوو مونږ؟
تر څو به ستا راتګ له خدايه غواړو ؟
زمونږ تن تن درته لاري څاري
هر يو ګهيځ په دغه هيله  پاڅي
چې نن به زمونږ ترمنځ  وروري ټينګيږي
نن به نو مونږ له کلي جنګ شړو

نن به زمونږ کلي ته سوله راځي.
په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment