په کورل ډرا کې د ليکنې دننه ستوري او نښې څنګه له منځه يوسو؟

په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment