په کورل ډرا کې ويلډ اپشن څنګه استعمال کړو how to use Weld option in core...

په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment