اروايي ښامار


اروايي ښامار

د پوهاند سيد بهاالدين مجروح د پښتو اثارو رواني څېړنه 
ليکوال عبدالفغور لېوال


 له دې ځايه يې ډاونلوډ کړئ

په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment