په کورل ډرا کې له بلينډ ټولز نه څنګه ګټه واخلو؟

په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment