زمونږ پېژندنه


د پښتو کمپيوټري زده کړې وېبپاڼې درنو ليدونکو!

پښتو ته کمپيوټري زده کړې وېبپاڼه په دې موخه جوړه شوې ده ترڅو درنو ليدونکو ته په پښتو ژبه د کمپيوټر په اړه ليکنې، ويډيوګانې او مالومات چمتو او وړاندې کړي، که چېرته غواړئ چې په دې په پروسه کې له مونږ سره همکاري وکړئ، نو د مهربانۍ له مخې خپلې ليکنې ،کتابونه، نيوکې، وړانديزونه او غوښتنې  له مونږ سره د برېښناليک له لارې يا هم د څرګندونې له لارې  شريکې کړئ، ترڅو مونږ يې له نورو لوستونکو سره شريک کړو. 
نوم


برېښناليک


پيغام0 څرګندونه:

Post a Comment