له مونږ سره اړيکه


درنو ليدونکو
پښتو کمپيوټري زده کړې وېب پاڼه يوه خپلواکه او نا پېيلې وېب پاڼه ده چې د پښتو ژبې د ودې او د کمپيوټر په اړه د مالوماتو د راټولولو او خپرولو لپاره کار کوي، که غواړئ چې له مونږ سره په دې پروسه کې برخه واخلئ او همکاري وکړئ، نو ځان مو له مونږ سره راجستر کړئ او خپلې ليکنې، کتابونه ، تجربې او ويډيوګانې مو له مونږ سره شريک کړئ، تر څو مونږ يې تر نورو ورسوو.
په درنښت

0 څرګندونه:

Post a Comment